Log a.u.b. in, om gebruik te kunnen maken van de uitgebreide functies voor het identificeren van artikelen.
Überschreitung der Kreditlinie
Für Bestellungen gesperrt

Privacy

Wettelijke vermeldingen, gebruik van cookies en bescherming van persoonsgegevens.
 
Met dit document willen we u op een duidelijke en transparante manier informeren over onze wettelijke vermeldingen en ons beleid inzake het gebruik van cookies en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij behouden ons het recht voor om dit document, zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde te wijzigen. We vragen u dan ook om het regelmatig te raadplegen.
 
1. Verantwoordelijke voor de verwerking:
 
Bedrijfsnaam: BPW BENELUX
 
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 
Maatschappelijke zetel: Z.I. des Hauts-Sarts, Première Avenue 66, B-404040 HERSTAL
 
Bedrijfszetel: Z.I. des Hauts-Sarts, Première Avenue 66, B-404040 HERSTAL
 
KBO/BTW: 0893.328.131
 
Tel.: +32 (0) 4 264 04 61
 
info@bpw-benelux.com (algemeen e-mailadres)
 
www.bpw-benelux.com (website)
 
www.webshop-bpwbenelux.com (webshop)
 
2. Contractuele informatie.
 
Groothandel van reserveonderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen    (NACE: 50301)
 
Onze algemene voorwaarden kunt u raadplegen in het Frans en het Nederlands via het volgende adres:
 
www.bpw-benelux.com (website)
 
www.webshop-bpwbenelux.com (webshop)
 
3. Functionaris gegevensbescherming.
 
Niet-bestaand.
 
4. Gebruik van cookies.
 
Cookies zijn tekstbestanden waarin bepaalde gegevens (naam,
wachtwoord, e.d.) over de gebruiker van een website worden
opgeslagen, zodat hij niet bij ieder bezoek aan dezelfde website
opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te voeren
(www.vandale.nl).
 
Wanneer u op onze websites surft, plaatsen wij de volgende cookies op uw harde schijf en/of verzamelen we deze: functionele cookies voor het inloggen, de prestaties, gebruikservaring, gebruiksmogelijkheden van het toetsenbord, oorsprong van het bezoek, follow-up, multimediaondersteuning, analytische cookies en cookies voor het opstellen van gebruiksstatistieken, multimediagebruik, tracking, marketingcookies en social media-cookies.
 
Deze cookies worden anoniem gebruikt, zonder u te identificeren. Ze worden voor een variabele periode, maximaal dertien (13) maanden, op uw harde schijf opgeslagen.
 
Om het plaatsen van cookies te voorkomen of geïnformeerd te worden over het plaatsen van cookies, kunt u de volgende pagina bezoeken:
 
    https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)
 
    https://support.microsoft.com/fr-be/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy (Microsoft Edge)
 
    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Google Chrome)
 
    https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies (Mozilla Firefox)
 
    https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR (Safari)
 
    https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr (Google Analytics)
 
Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die onze websites bieden.
 
5. Categorieën persoonsgegevens:
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van standaardcategorieën die u ons persoonlijk of via andere bedrijven binnen onze groep heeft verstrekt, zoals:
 
    contractuele gegevens ;
 
    persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatienummers die door de leidinggevende zijn toegewezen;
 
    financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer;
 
    browsergegevens: formuliergegevens, cookies en IP-adressen;
 
    persoonlijke gegevens;
 
    beroep en beroepsactiviteiten; en
 
    andere info vermeld in het beleid van de betreffende sociale media, voor het geval u de deelknoppen activeert, is beschikbaar op onze sites.
 
 
 
6. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking:
 
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarmee u toestemt als u op de deelknoppen op onze websites klikt (artikel 6, § 1, a AVG), voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten of voor de precontractuele maatregelen die u van ons vraagt (artikel 6, §1, b AVG). Daarnaast hebben we de betreffende gegevens nodig voor de verwezenlijking van onze legitieme belangen, zoals het identificeren van de vertegenwoordigers van onze huidige/potentiële klanten, het waarborgen van de goede werking, de beveiliging en de verbetering van onze websites, het verbeteren van uw surfervaring en de zichtbaarheid van ons bedrijf, het voorbehouden van het bewijs van de goede uitvoering van onze verplichtingen en het informeren van onze huidige of potentiële klanten over onze nieuwe producten en diensten of aanbiedingen (artikel 6, §1, f AVG).
 
Uw persoonsgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie die wij niet aan derden doorgeven voor directe marketing doeleinden, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen (artikel 6, §1, a AVG).
 
7. Ontvangers van de gegevens.
 
Alle personen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven voor de genoemde doeleinden, met inbegrip van de bevoegde autoriteiten en juridische adviseurs.
 
8. Internationale gegevensoverdracht
 
Wij hebben niet de intentie om uw persoonsgegevens aan derde landen buiten de EU door te geven.
 
Echter, een dergelijke overdracht kan toch plaatsvinden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan, voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen, voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst die in uw belang tussen ons en een andere natuurlijke of rechtspersoon is gesloten, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 
9. Bewaartermijn van de gegevens.
 
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend bewaard zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en tot de verjaring van elke actie die tegen ons kan worden ondernomen in verband met onze relatie.
 
10. Uw rechten.
 
U kunt via e-mail verhelst.b@bpw-benelux.be contact met ons opnemen en op vertoon van uw identiteitskaart de onderstaande verzoeken indienen. U kunt:
 
    Op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking ervan voorafgaand aan deze intrekking aantast;
 
    Toegang verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens om ze te raadplegen, wijzigen, verwijderen of de verwerking ervan te beperken;
 
    Profiteren van de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of zich juist verzetten tegen de verwerking ervan.
 
We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken.
 
Indien wij u geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).
 
11. De verstrekking van uw persoonsgegevens is een voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit.
 
Indien u deze gegevens weigert te verstrekken, behouden wij ons het recht voor om, voor zover wij hierdoor onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen, geen overeenkomst met u te sluiten of om de bestaande overeenkomst te ontbinden.
 
12. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.
 
13. Intellectuele eigendomsrechten van onze websites en de inhoud ervan.
 
Alle rechten op de inhoud en vormgeving van onze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, teksten, logo's, slogans en handelsnamen, zijn voorbehouden aan BPW. Deze rechten worden beschermd door nationale, Europese, internationale wetten en voorschriften die door de bezoeker van deze websites moeten worden nageleefd, op straffe van zware sancties.
 
Elke directe of indirecte exploitatie ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke vorm van reproductie, verhuur, uitlening, radiouitzending, openbaarmaking of mededeling aan het publiek van onze websites en/of de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of die van eventuele rechthebbenden verboden.
 
14. Algemene informatie
 
Onze websites hebben als doel om klanten, partners, leveranciers en andere bezoekers die op zoek zijn naar informatie over ons bedrijf en haar activiteiten, van dienst te zijn.
 
Wij spannen ons in om actuele en juiste informatie te verstrekken, we kunnen echter niet garanderen dat onze websites ook daadwerkelijk 'volledig' zijn en dat alle verstrekte informatie actueel, juist en/of volledig is. Wij wijzen daarom elke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele onjuistheden of fouten in de verstrekte informatie af.
 
Ook de links op onze websites worden slechts ter informatie aangeboden.
 
Wij controleren en verifiëren de inhoud van onze websites zorgvuldig, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en de bescherming van persoonsgegevens of het cookiegebruik van de websites waarnaar de links op onze website leiden of het niet naleven ervan door de leidinggevenden ervan..
 
Wij raden u ten zeerste aan om het eventuele privacybeleid van deze websites te lezen voordat u deze websites bezoekt.
 
Opgemaakt te Herstal, op 01/09/2019
 

Recent bekeken